Mubarak

מתנות שיווקיות ללקוחות - הזמנת מתנה שיווקית לשיווק העסק

אופנת הטי שירט עברה כברת דרך ארוכה מהופעותיה הראשונות בסרטיו של מרלון ברנדו. אם בתחילת דרכה היתה חולצת הטי סמל לצניעות, פשטות ומרדנות בקו האופנה. דומה שכיום במקרים לא מעטים משמשת החולצה סמל של שיווק ויוקרה. שימוש בשיטת הדפסה על חולצות כאמצעי פרסום החל למעשה בבתי הקייט שבמיאמי. בה קיבל כל נופש חולצה שעליה מודפסת בקטן שמה של בית הארחה בה התאכסן.
את הפריצה הגדולה של הדפסה על חולצות הביאו בין היתר הההיפים שהפיצו את הבשורה של ילדי הפרחים נגד המאבק בעוולות המשטר האמריקאי. עד למהרה החלו חברות מסחריות רבות לתפוס את הפוטנציאל המסחרי האדיר בשימוש של החולצות או מתנות שיווקיות ככלי פרסומי. חברות מסחריות רבות בתחילת שנות ה 70 החלו למנף את עסקיהם בעזרת פרסום סמלם המסחרי על חולצות אלו. אחת מהדוגמאות המפורסמות הייתה של חברות המשקאות הקלים האמריקאניות. חברות אלו החלו במסע פרסום אגרסיבי בעזרת החולצות שחולקו ללקוחותיהם . שימוש בחולצות ככלי פרסום מינף ביתר שאת את תשואתם של עסקים אלו. עד מהרה נתפשתה הבשורה של כלי הפרסום החדש, ודומה שלא הייתה חברה עסקית שלא השתמשה בכלי זה כמנוף להצלחתה הכלכלי.אולם לא רק לצורכי פרסום כלכליים שימשו ההדפסים. פרסום על סיבובי הופעות של אומנים , קידום אישים פוליטיים מקומיים במסעי בחירות, הפגנות פוליטיות. אלו מקצת מן הים של הנושאים ששיטת הדפסה על חולצות שימשה כאמצעי פרסום ותפוצה.
כיום בחברות עסקיות רבות, יועצי הפרסום מייעצים ללקוחותיהם העסקיים לצד פרסום אגרסיבי ברשתות החברתיות ובאתרי האינטרנט המובילים גם שימוש בחולצות מודפסות ככלי לא מבוטל של אמצעי פרסום. ישאלו בעלי העסקים הזעירים מה נעשה אנו שאיננו מסוגלים לחתום חוזי ענק עם חברות טקסטיל על יצור המוני של חולצות מודפסות לצורכי שיווק. נוכל לייעץ להם על שיטות הדפסה יותר זולות וידידותיות. בעזרת שיטת הדפסה על די מכונות צילום המצויות בבתי דפוס זעירים, ניתן לייצר בכמויות זעירות חולצות שעליהם מונפק לוגו של העסק. את החולצות הללו ניתן להלביש את עובדי העסק או לקוחות קבועים.
שימוש עסקי נוסף שנעשה בעזרת שיטת הדפסה על חולצות הייתה קידום רשתות אופנה גדולות שהשיקו לצד קו האופנה העונתי המתחלף גם חולצות טי שירטים עם שם החברה. בתחילה, מטרת השיווק היתה המטרה דומה לחברות עסקיות רבות, שיווק החולצות לצורך פרסום החברה. בד בבד החלו חברות אלו להעניק לחולצות, ששימשו עד לא מזמן סמל לפשטות, יוקרה המזוהה עם יוקרתה של חברת האופנה. יוקרה זו התבטאה בערכו החדש של הטי שירט המודפס היוצא מביתה של חברת ענק זו. חברות כמו ג'וצי, ראלף לורן, וכריסטין דיור כיום ממתגים את קו האופנה של חולצותיהם כמותג עלית לכל דבר ומחירי החולצות הוא בהתאם ליוקרתם.
פרטים באתר e-trigger.co.il